coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Pojazdy uprzywilejowane

Baner

Zdobądź uprawnienia kierowcy w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.  Nasz kurs przygotuje Cię do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz zaprezentowanie  granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe.  Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych  warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni. 

Kurs jest niezbędny dla osób, które w przyszłości planują rozpocząć pracę lub służbę mundurową w charakterze kierowcy pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne. 

Przepisy jasno określają czym charakteryzują się takie pojazdy:

„Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami  mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której  początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne  w postaci czerwonego światła błyskowego;” Art. 2 pkt 38 Ustawa Prawo o ruchu drogowym.  

Jakie instytucje korzystają z pojazdów uprzywilejowanych? Listę reguluje art. 53 Kodeksu drogowego, znajdziemy w nim: 

 • Straż pożarną;
 • Policję;
 • Ratownictwo medyczne, 
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Siły zbrojne RP;
 • Służbę Ochrony Państwa;
 • Straż Miejską.

 

Program 

Rodzaje szkolenia 

Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego. Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:

 • kurs podstawowy – przed uzyskaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • kurs uzupełniający – w przypadku, gdy kierowca rozszerza zakres posiadanego zezwolenia;

Kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii: 

 • A1, A2, A;
 • B1, B, B+E;
 • C1, C1+E, C, C+E;
 • D1, D1+E, D, D+E.

Kurs podstawowy obejmuje co najmniej: 

 • w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A – 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs uzupełniający dla osoby posiadającej zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii: 

 • A1, A2 i A obejmuje co najmniej – w przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E,C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych;
 • B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E obejmuje co najmniej: 
 •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy A1, A2 i A – 21 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
 •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia odpowiednio o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznych i praktycznej przeprowadzony przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań tekstowych jednokrotnej odpowiedzi (czas trwania egzaminu: 25 minut). Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu części praktycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie wykonać: slalom, hamowanie awaryjne w zakręcie oraz ominięcie przeszkody na zakręcie. 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 

I DZIEŃ - 8:00 - 14:00 - ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

II DZIEŃ - 8:00 - 16:00 - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

WYMAGANIA

 • posiada co najmniej prawo jazdy kat. B lub odpowiednią kategorię o którą się ubiega,
 • posiada ukończone 21 lat,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • posiada zaświadczenie dotyczące zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych(w przypadku szkolenia uzupełniającego)

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne