coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Elektroenergetyczne

Baner

Uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych. 

 

Uprawnienia SEP do 1 KV dzielimy na:

Uprawnienia G1

Przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających przetwarzających przesyłających i zużywającą energię elektryczną. 

 

Uprawnienia energetyczne (cieplne) G2

Przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń,  instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 

Uprawnienia (gazowe) G3

Toktok w rozwoju zawodowym dla osób które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia SEP?

Szkolenia przeznaczone są osób zainteresowanych zdobyciem wszelkich pojedynczych uprawnień.Kursy zainteresują osoby zajmujące się zawodowo eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, remontów, montażu oraz prace kontrolno -pomiarowe dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne. Dają szansę rozwoju zawodowego, uprawniają do prowadzenia wszelkiego rodzaju konserwacji oraz remontów sieci elektrycznych i urządzeń pracujących pod napięciem. Kursanci po zdobyciu kwalifikacji znajdują pracę na rynku krajowym i zagranicznym. 

 

Aby przystąpić do egzaminu należy (po zmianach 1 lipca 2022 roku):

  • mieć ukończoną szkołę o danym profilu zawodowym,
  • posiadać zaświadczenie pracodawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe
  • posiadać dyplom czeladnika lub mistrza,

 

Kursy i szkolenia SEP

Po odbyciu jednodniowych zajęć kandydat podchodzi do egzaminu. Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).  Na podstawie pozytywnego egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacji ważne na okres 5 lat. Uprawnienia otwierają drogę do awansu zawodowego a czasami dają możliwość zmiany pracy na bardziej atrakcyjną. 

 

Kurs szkoleniowy-eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 KV

Nasza firma organizuje cyklicznie kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 KV w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, prac montażowych i prac w zakresie kontrolno - pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego. 

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia:  co najmniej 10 osób