coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO

Innowacyjne szkolenia z rejestratorem przebiegu jazdy

Naszym klientom i partnerom oraz zainteresowanym instytucjom proponujemy w  miejsce badań psychologicznych w pracowni zastosowanie rejestratora przebiegu  jazdy i oprogramowania eksperckiego, wnioskującego na podstawie zebranych  danych o cechach psychomotorycznych kierowcy. System w pierwszym kroku  zbiera dane do oceny psychometrycznej kierowcy podczas jego rzeczywistej jazdy  w warunkach drogowych. Na podstawie zgromadzonych danych w drugim kroku  sam dobiera indywidualny program szkolenia dla kierowcy na symulatorze jazdy.  Niewątpliwą zaletą rejestratora jest to, że prowadzi on stały monitoring stylu jazdy  kierowcy w czasie jego podróży i umożliwia śledzenie wpływu doświadczenia oraz  rutyny na zachowania drogowe. Zarejestrowane zdarzenia stanowią podstawę indywidualnego doboru programu szkoleniowego z uwzględnieniem cech danego  kierowcy. 

Po etapie jazdy w warunkach rzeczywistych kierowca przechodzi do etapu  eliminowania nieprawidłowości zarejestrowanych podczas jazdy. W tym etapie  odbywa szkolenie na symulatorze jazdy pojazdem ciężarowym i autobusem o 6-ciu  stopniach swobody, w kabinie ze specjalnym wyposażeniem technicznym i  specjalistycznym oprogramowaniem. Symulator na podstawie danych z rejestratora  dobiera odpowiedni scenariusz ćwiczeń, a przy tym minimalizuje wpływ  szkoleniowca (instruktora) na przebieg szkolenia. Dzięki temu szkolenie jest bardzo  efektywne, gdyż kursant nie ćwiczy zadań, które już wcześniej wykonywał poprawnie, natomiast zostaje ukierunkowany na zadania, które wymagają 

doskonalenia jego umiejętności. 

1. Oferta dla klienta korporacyjnego i branży ubezpieczeniowej obejmuje  sprzedaż kompletnego rozwiązania w ujęciu systemowym. Klient dokonuje  zakupu potrzebnej ilości rejestratorów jazdy do bezpośredniego montażu w  pojazdach oraz symulatora niezbędnego do prowadzenia szkoleń na  podstawie zebranych danych. 

2. Oferta dla przedsiębiorstw sektora transportowego, które posiadają od 100  do 500 pojazdów zakłada odpłatny wynajem urządzeń peryferyjnych do  montażu w pojazdach w połączeniu z pakietem szkoleniowym teoretycznym i  praktycznym na naszym symulatorze. 

3. Oferta szkoleniowa dla klientów – na podstawie danych zebranych przez  rejestrator podczas szkolenia praktycznego kursanta system wskaże  program szkoleniowy odpowiedni do zdiagnozowanych potrzeb.  Każdą z opisanych wyżej ofert należy rozpatrywać w dwóch głównych  aspektach tj. ekonomika i bezpieczeństwo jazdy. 

Firmy zainteresowane współpracą w zakresie rejestratora przebiegu jazdy prosimy  o kontakt w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy.