coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO

Prace badawcze - oferta dla rynku motoryzacyjnego

Poprzez wprowadzenie automatyzacji naszego ODTJ przygotowaliśmy  specjalną ofertę współpracy badawczej z przedstawicielami rynku  motoryzacyjnego. 

Dzięki połączeniu wszystkich funkcjonalności obiektu możliwe jest prowadzenie  badań dotyczących podwozi, zawierzeń, amortyzatorów, hamulców, ogumienia czy  też prototypów samochodów i nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych. Badania  mogą również obejmować analizy zachowania kierowców i pojazdu w ruchu.  Wykorzystanie odpowiedniego oczujnikowania i oprogramowania, wspomaga  analizę danych, dzięki czemu wyniki są dokładne i wiarygodne. Wprowadzając  nowoczesne systemy pomiarowe i analityczne na terenie ODTJ możliwe stało się automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych. Nie będzie tutaj mowy o  przypadkowości, albo zmiennym czynniku ludzkim. System umożliwia sterowanie i  wskazywanie wyników otrzymywanych w kolejnych próbach, a także rejestrowanie  pojazdów. Dzięki temu do badań można wprowadzać nowe zmienne i obserwować ich wpływ na wyniki pomiarów. 

Współpraca z przedstawicielami sektora motoryzacyjnegoi utrzymywana  jest przez Zarząd firmy i prowadzona będzie na podstawie rozmów z  dotychczasowymi i zainteresowanymi partnerami. Cena uzależniona jest  od zakresu i czasu prowadzonych badań. 

 

image.4.png

 

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii  oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy  realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.  Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP