coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO

Sprzedaż koncepcji automatyzacji ODTJ

Zapraszamy wszystkie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy zarówno z  Polski, jak i firmy prowadzące podobną działalność z zagranicy, do  zapoznania się z naszą koncepcją automatyzacji ODTJu. Oferujemy jej  sprzedaż wraz z doradztwem. 

Stworzony przez nas system telemetryczny może być zaimplementowany na inne  obiekty w Polsce i nie tylko. Rozwiązanie to jest innowacyjne w skali kraju, dlatego  przypuszczamy, że na zasadzie benchmarkingu inne ośrodku będą podpatrywać wyniki wprowadzenia automatyzacji przez Grupę CARGO i będą zainteresowane  wprowadzeniem całości systemu lub jego części w swoich firmach, a my jesteśmy  otwarci na współpracę w tym zakresie. System jest elastyczny, dlatego może  zostać dopasowany do warunków i możliwości innych firm. Wszystkie jego  funkcjonalności pod względem szkoleniowym, logistycznym oraz analitycznym  mogą być dostosowany do wymagań firm. Atutem naszej oferty jest fakt, że  wszystkie usługi i rozwiązania, które wprowadzamy na rynek testujemy w naszym  ośrodku, dlatego zaręczamy, ze są one sprawdzone i dopasowane do potrzeb  odbiorców oraz zawierają potrzebne funkcjonalności. 

Nasza technologia pomaga również optymalizować pracę instruktorów oraz  podnosić jakość szkolenia, co powoduje, że jest idealnym narzędziem dla obiektów,  które dbają o konkurencyjność świadczonych usług. Dodatkowo system  obsługiwany jest przez jedną osobę, co pozwala na ujednolicenie procesów  szkoleniowych. 

Cena sprzedaży wypracownej koncepcji do uzgodnienia po rozmowach  z Zarządem firmy. 

 

image.4.png

 

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii  oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy  

realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.  Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP