coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO

Prace badawcze - oferta dla instytucji naukowych

Poprzez wprowadzenie automatyzacji naszego ODTJ i  najnowocześniejszych mobilnych symulatorów jazdy przygotowaliśmy  specjalną ofertę współpracy badawczej dla podmiotów naukowych 

Dzięki połączeniu wszystkich funkcjonalności obiektu możliwe jest prowadzenie  badań dotyczących podwozi, zawierzeń, amortyzatorów, hamulców, ogumienia czy  też prototypów samochodów i nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych. Badania  mogą również obejmować analizy zachowania kierowców i pojazdu w ruchu.  Wykorzystanie odpowiedniego oczujnikowania i oprogramowania, wspomaga  analizę danych, dzięki czemu wyniki są dokładne i wiarygodne. Wprowadzając  nowoczesne systemy pomiarowe i analityczne na terenie ODTJ możliwe stało się automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych. Nie będzie tutaj mowy o  przypadkowości, albo zmiennym czynniku ludzkim. System umożliwia sterowanie i  wskazywanie wyników otrzymywanych w kolejnych próbach, a także rejestrowania  pojazdów. Dzięki temu do badań można wprowadzać nowe zmienne i obserwować ich wpływ na wyniki pomiarów. 

Współpraca z instytucjami badawczymi oraz naukowymi utrzymywana  jest przez Zarząd firmy i prowadzona będzie na podstawie rozmów z  dotychczasowymi i zainteresowanymi partnerami. Cena uzależniona jest  od zakresu i czasu prowadzonych badań. 

 

image.4.png

 

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii  oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy  

realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.  Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA  RÓWNIEŻ BADAŃ PRZEZ INSTYTUCJE BADAWCZO ROZWOJOWE NA NAJNOWSZYCH SYMULATORACH  JAZDY W WARUNKACH SPECJALNYCH. 

Zalety nowych symulatorów:

  • Zamontowane na najnowocześniejszych ciężarówkach Mercedes-Benz Actrosa
  • Posiadają sprzęt najwyższej jakości (system audiowizualny, nagłośnienie, ekrany) oraz pionierskie oprogramowanie
  • Zwiększony komfort, polepszona ergonomia otwiera się nowy wymiar prowadzenia szkoleń (kabina niczym nie różni się od seryjnej, urządzenia sterujące stawiają naturalny opór, do dyspozycji kierowcy pozostają dobrze  znane urządzenia i systemy) 
  • Mniejszy rozmiar pojazdów przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych prowadzone szkolenia odznaczają się bardzo dużym realizmem oraz skutecznością. Dzięki czemu wyniki szkoleń mogą stać się podstawą do prac rozwojowych w dziedzinie nowoczesnych  rozwiązań motoryzacyjnych i naukowych.