coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO

Społecznie odpowiedzialni

Grupa CARGO od początku swojej działalności zwraca szczególną uwagę na  społeczną odpowiedzialność biznesu. Od lat promujemy bezpieczeństwo ruchu  drogowego, wielokrotnie organizując pokazy i eventy wykorzystujące symulatory i  inne urządzenia mocno wpływające na wzrost świadomości kierowców w zakresie  bezpiecznych zachowań na drodze i unikania wypadków. Wspieramy organizacje  społeczne, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i  transportowego, np. Fundacja TRANS.ORG oraz Stowarzyszenie NA DRODZE.  Wspólnie z członkami Stowarzyszenia przygotowaliśmy m.in. Program Aktywnej  Kontroli Trzeźwości (PAKT). 

Bierzemy udział w licznych eventach, podczas których przeprowadzamy pokazy  przy wykorzystaniu symulator dachowania, symulator zderzeń, alkogogle czy  też okulograf. 

Od wielu lat Grupa CARGO podejmuje szereg działań wraz z Policją, organizując  wszelkiego rodzaju akcje szkoleniowe, prelekcje dla uczestników ruchu drogowego  w każdym wieku. Współpracujemy m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w  Katowicach oraz Komendą Miejską Policji w Jaworznie. Podejmujemy się wielu  projektów, a nasi eksperci wielokrotnie byli i są zapraszani na konferencje i  spotkania poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Bierzemy udział w prelekcjach dla młodzieży szkolnej odwiedzając m.in. I LO w  Jaworznie (Bezpieczeństwo przede wszystkim!), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 6 w Jaworznie (Prezentacje CARGO) oraz II LO w Jaworznie (Wizyta "CARGO"  w II LO). 

W 2013 roku Grupa CARGO zorganizowała debatę poświęconą tematyce BRD. 

CARGO podejmuje się wielu działań uwzględniając interesy społeczne oraz  ochronę środowiska. 

Realizujemy projekty mające na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji  poszczególnych grup społecznych np. projekt Akademia Menedżera Oświaty (obejmujący podniesienie kompetencji dyrektorów w szkołach podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Śląskiego), Tech-Job (bezpłatne szkolenia zawodowe dla uczniów ), Pełnosprawni na rynku pracy oraz  ICT dla niepełnosprawnych (kursy zawodowe, komputerowe i językowe dla osób  niepełnosprawnych). 

W ostatnim czasie wspieraliśmy: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Konkurs  Papieski organizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczego  Hufca Pracy, Parafialny Festyn Rodzinny w Jaworznie, Konkurs „Moja wakacyjna  praca” organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, czy też 

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Wsparliśmy również Stowarzyszenie Hospicjum-Homini, organizowaliśmy lokalnie i bezpłatnie: Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Na Stacji Kontroli Pojazdów prowadzimy liczne akcje  badania stanu technicznego aut, które mają przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Włączamy się zarówno w akcje  ogólnopolskie, jak i sami wychodzimy z bezpłatną inicjatywą w stronę kierowców.