coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
środa, 21 grudzień 2022 18:21

Powody zatrzymania prawa jazdy

Czy wiesz, jakie mogą być powody zatrzymania prawa jazdy w świetle obecnych przepisów? Sprawdź, za jakie wykroczenia możesz stracić prawo jazdy na 3 miesiące, a niekiedy nawet na lata! Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Nadmierna prędkość

Najczęstszym powodem zatrzymania prawa jazdy jest sytuacja przekroczenia przez kierowcę prędkości o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wiąże się to z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w przypadku kontroli policyjnej, ale także wykrycia wykroczenia przez fotoradar czy odcinkowy pomiar prędkości. W dwóch ostatnich przypadkach nie dzieje się to jednak automatycznie, ponieważ wszczynane jest postępowanie prowadzące do ustalenia kierującego, w wyniku którego traci on swoje uprawnienia na określony czas.

W przypadku niezastosowania się do nałożonej kary, kierowca może utracić prawo jazdy na kolejne 3 miesiące. Po kolejnej recydywie uprawnienia takiej osoby są cofane, co oznacza, że aby je uzyskać musi ponownie zdać państwowy egzamin na prawo jazdy.

Przekroczenie liczby pasażerów

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest określona maksymalna liczba pasażerów. Przewożenie minimum trzech osób więcej w przypadku kontroli również powoduje utratę przez kierowcę prawa jazdy na 3 miesiące.

Przestępstwo

Kierowca, który popełnił przestępstwo drogowe ze skutkiem, który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu na czas dłuższy niż 7 dni, otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na minimum rok i maksimum 10 lat.

Jazda po alkoholu

Stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynoszące od 0,2 do 0,5 promila jest traktowane jako wykroczenie i karane zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast przekroczenie progu 0,5 promila jest uznawane za przestępstwo, czego konsekwencją jest utrata prawa jazdy na minimum rok i maksymalnie na 15 lat. Policjant ma prawo jazdy zatrzymać prawo jazdy również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowa znajduje się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

Ucieczka sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia

Jeśli sprawca wypadku komunikacyjnego ucieknie z miejsca zdarzenia, orzekana jest wobec niego kara utraty prawa jazdy na minimum 3 lata. W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu możliwe jest dożywotnie odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów przez sąd.

Nadmierna liczba punktów karnych

Kolejnym powodem do zatrzymania prawa jazdy jest przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Jest to zależne od stażu za kierownicą:

  • dla osób posiadających prawo jazdy krócej niż rok maksymalny próg to 20 punktów karnych - ich przekroczenie powoduje utratę prawa jazdy - aby je odzyskać, trzeba powtórnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
  • kierowcy z dłuższym stażem (powyżej roku) tracą swoje uprawnienia w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych - w ich przypadku chęć odzyskania prawa jazdy oznacza konieczność odbycia badań psychologicznych i kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; dodatkowo kierowca taki w określonych przypadkach może zostać skierowany również na badania lekarskie, a także kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Jak widzisz, powodów czasowego zatrzymania prawa jazdy lub całkowitej utraty uprawnień jest wiele. Warto interesować się zmieniającymi się przepisami i mieć świadomość jakie konsekwencje niosą za sobą poszczególne wykroczenia czy przestępstwa, co być może powstrzyma nas przed ich popełnieniem.